RESORT CASABLANCA

 

CASABLANCA RESORT

Địa điểm: Hòn Nghề, Phan Thiết

Quy mô, 10ha

  • Chủ đầu tư:CASABLANCA RESORT
  • Hoàn thành: 2010
  • Công việc: Thiết kế ý tưởng
  • Thể loại : Resort

Related Works