VĂN PHÒNG 53 TQT

2. Văn phòng & Công cộng

GHẾ THƯ GIÃN

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

TT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

VĂN PHÒNG HUD

2. Văn phòng & Công cộng

SHOWROOM KIM NGƯ

4. Bán lẻ & Showrom / 5. Nhà xưởng

PHODONG CLUBHOUSE

2. Văn phòng & Công cộng / 3. Chung cư & KĐT phức hợp / 4. Bán lẻ & Showrom

BẢO TÀNG MỸ THUẬT TP. HCM

2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

TRƯỜNG TRÍ TUỆ VIỆT

2. Văn phòng & Công cộng

KHÁCH SẠN TUSCANY ĐÀ LẠT

3. Nhà hàng & Khách sạn / Khách sạn

Saicontourist Information Center

2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

VP PHƯƠNG TRANG TRUYỀN THÔNG

2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

VĂN PHÒNG LOTUS (Malaysia)

2. Văn phòng & Công cộng

VĂN PHÒNG KORN ARCHITECTS

2. Văn phòng & Công cộng

KHÁCH SẠN 271-273

1. Nội thất / 3. Nhà hàng & Khách sạn

NHÀ XƯỞNG ĐẠI SONG VIỆT

2. Văn phòng & Công cộng / 5. Nhà xưởng

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

4. Bán lẻ & Showrom

SALES CENTER PHỐ ĐÔNG

2. Văn phòng & Công cộng

NHÀ HÀNG DIMSUM SHIFU

3. Nhà hàng & Khách sạn

VĂN PHÒNG HẢI VƯƠNG

2. Văn phòng & Công cộng

VĂN PHÒNG ADECCO

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng

FOODCOURT BECAMEX

3. Nhà hàng & Khách sạn

TOMCARE

5. Nhà xưởng

VP GROZ – BECKERT (Germany)

2. Văn phòng & Công cộng

BEARD PAPA’S

1. Nội thất / 4. Bán lẻ & Showrom

AHK VIỆT NAM (Germany)

2. Văn phòng & Công cộng

VP CONNEL BROTHERS

2. Văn phòng & Công cộng

NHÀ XƯỞNG BLUE RIVER

1. Nội thất / 5. Nhà xưởng

VĂN PHÒNG POSCO E&C

2. Văn phòng & Công cộng

BECAMEX TOWER

1. Nội thất / 3. Nhà hàng & Khách sạn / 4. Bán lẻ & Showrom

SHOWROM CUBES

4. Bán lẻ & Showrom

GUSTAVO GANO

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

TRỤ SỞ PCCC

2. Văn phòng & Công cộng

VP HỘI AN EXPRESS

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

LAKSHMI

1. Nội thất / 4. Bán lẻ & Showrom

VP SAIGONTOURIST TP.HCM

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

KEPPEL LAND

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng

VĂN PHÒNG TAT

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

VSIP QUẢNG NGÃI

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng

VUA BIỂN

1. Nội thất / 4. Bán lẻ & Showrom

PHƯƠNG TRANG

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

NHÀ HÀNG ZINA PHAN THIẾT

3. Nhà hàng & Khách sạn

KHÁCH SẠN ANGELLA

3. Nhà hàng & Khách sạn / Khách sạn

QUẢNG BÌNH SQUARE

1. Nội thất / 2. Văn phòng & Công cộng / 4. Bán lẻ & Showrom

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

1. Nội thất / 4. Bán lẻ & Showrom