CÂU CHUYỆN  VỀ BỨC TRANH ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI   Ferdinand  Bloch-Bauer đi bộ thong dong dọc con đường trung tâm thành Viên, mồm huýt sáo một điệu nhạc valse, nhấc mũ chào đáp lẽ những người cũng đi bộ đang chào mình,thành Viên bé lắm và ai cũng biết ông ta cả. Mấy năm trước […]

Read More
Protected with SiteGuarding.com Antivirus