TT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Địa điểm: Phodong Village, Quận 2, Tp. HCM

  • Chủ đầu tư: Phodong Village
  • Hoàn thành: 2014
  • Công việc: Thiết kế
  • Thể loại: Văn phòng, Showroom

Related Works