PHODONG CLUBHOUSE

 

PHODONG CLUBHOUSE

Địa điểm: Phodong Village, Quận 2, Tp. HCM

  • Chủ đầu tư: Phodong Village
  • Hoàn thành: 2013
  • Công việc: Thiết kế
  • Thể loại: Văn phòng, bán lẻ

Related Works