BIỆT THỰ VTP

 

BIỆT THỰ VTP

Địa chỉ: VTP, Quận 2, tp. HCM

 

  • Chủ đầu tư: VTP
  • Hoàn thành: 2018
  • Công việc: Thiết kế
  • Thể loại: Nhà ở

Related Works