BIỆT THỰ MR. Q

 

The Costa apartment

Địa chỉ: PMH, tp. HCM

Diện tích: … m2

  • Chủ đầu tư: Mr. Q
  • Hoàn thành: 2019
  • Công việc: Design & Build
  • Thể loại Villa

Related Works